Velkommen til årsmøte 16. februar!

Postet av Rakkestad Kjøre og Rideklubb den 29. Jan 2023

RAKKs årsmøte finner sted 16. februar i Gjensidiges lokaler i Rakkestad sentrum. Vi starter kl 18:00 og håper mange av klubbens medlemmer finner veien dit.

Som tidligere opplyst om her på klubbens nettside gjennomfører RAKK sitt årsmøte torsdag 16. februar. Møtet starter klokken 18:00, og på agendaen står vanlige årsmøtesakene som gjennomgang av årsberetning, økonomi og valg. Valgkomiteen er forøvrig i god gang med forberedelser, så vi tror vel at de også denne gang har en liste med gode forslag.

Foreløpig saksliste kan du se HER.

I tillegg til de vanlige sakene vil vi også ha litt servering (pizza) og vi håper å få på plass en interessant og faglig foredrag. Ja også vil vi gjerne høre litt om hva du som medlem ønsker av aktiviteter i klubbens regi i 2023 - så tenk gjerne litt om det! Vi vil også - tradisjonen tro - kåre vinnerne i Marker Sparebank stevnecup 2022.

Og NB - er det saker som skal meldes inn for behandling på årsmøtet er fristen for dette 2. februar. Slike saker sendes eventuelt som e-post til post@rakk.no. De endelige saksdokumetene er tilgjengelig etter denne fristen.


Håper å se deg der!
Med ønske om et godt 2023!

Postet av Rakkestad Kjøre og Rideklubb den 7. Jan 2023

RAKKs styre har allerede hatt sitt første møte for året, og et viktig punkt på sakslisten var årsmøte. I henhold til vedtektene skal klubbens årsmøte arrangeres innen utløpet av mars måned. Og ettersom dato for årsmøtet skal bekjentgjøres minst fire uker i forveien, det skal utarbeides årsberetning og regnskap og budsjett for kommende år, ja så er det bare å komme i gang! 

Valgkomiteen skal jo også "aktiveres" med informasjon om hvem som er på valg, medlemsliste og kontaktinformasjon. Her vil vi forøvrig be om - får du en henvendelse fra valgkomiteen - vær positiv om du kan. Det er faktisk hyggelig å sitte i styret, og vi er flere om å dra lasset, så det er ikke ubegrenset mye jobb på hver og én.

Nå er ikke alt, som fullstendig saksliste, sted og klokkeslett helt på plass enda - det kommer vi tilbake til. Men vi vil likevel be alle medlemmer merke seg datoen - og håper mange har lyst og anledning til å sette av et par timer denne kvelden. I tillegg til de vanlige årsmøtesakene jobber vi også for å få på plass noen litt mer hestefaglige punkter på agendaen - og hyggelig blir det helt sikkert!


Så marker TORSDAG 16. FEBRUAR i kalenderen allerede nå. 

Mer informasjon kommer.