Vedtekter for Rakkestad Kjøre og Rideklubb (RAKK)


Klubbens gjeldende vedtekter ble vedtatt på årsmøte 17. februar 2016, og vedtektene ble godkjent av Østfold Idrettskrets senere samme år.


Klubbens formål er ihht. vedtektenes forsmålsparagraf (§1):

Rakkestad Kjøre- og Rideklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF). 

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

Rakkestad Kjøre- og rideklubb skal ivareta medlemmenes interesser, arbeide for å fremme ridesporten i Rakkestad. Klubben skal avholde stevner og konkurranser, samt fremme sosialt ansvar og vennskap mellom barn, ungdom og voksne. 

Her kan du lese vedtektene i sin helhet.