RAKKs klubbmesterskap

Klubbmesterskap i sprang og dressur skal avholdes hvert år på Haugstad. Mesterskapet kan
holdes som rent klubb eller utvidet klubbstevne, eller som D-stevne med innlagte mesterskap.

For å starte klubbmesterskap for Rakkestad kjører- og rideklubb må medlemskontingenten
være betalt og man skal representere RAKK.

Aldersbestemmelser for klubbmesterskap er bestemt av KR, dvs at man kan starte
klubbmesterskap fra det året man fyller 11.

Alle mesterskapsklasser skal ha minimum 3 startende.

Medlemmer som ønsker å delta i klubbmesterskapet, må være særskilt påmeldt. Det skal være
beskrevet i stevne proposisjonene hvordan denne påmelding til klubbmesterskap foretas.

Premiering:

Alle som deltar i klubbmesterskapet skal inn til egen premieutdeling.

Det skal deles ut gull, sølv og bronse i tillegg til sløyfe. Er det kun 3 til start, deles allikevel ut
gull, sølv og bronse.

Klubbmester får dekken. Et ”eksempel-dekken” skal legges på før de kommer inn til
premieutdeling. Senere får klubbmesteren utdelt Diplom og Dekken i rett størrelse med rett
tittel brodert på.

Arrangeres klubbmesterskap på tvers av klassene, blir premieutdeling etter siste klasse. Det er
da lov for deltagere som startet tidligere klasser og eventuelt møte uten hest til
premieutdeling.

Klubbmesterskaps klasser:
Nivået skal legges slik at man sikrer god deltagelse. Det er styret i klubben som bestemmer
for hvert år hvilken klasse(r) som skal være klubbmesterskap.

Deltar rytter med flere ekvipasjer vil kun 1 av disse være tellende ved klubbmesterskap
premiering.
Styret har mulighet til å kjøre mesterskap på tvers av klassene.

I Dressur vil det si at ekvipasjen med høyest prosent i klassene fra og med LC til og med MB
bli kåret til klubbmester etter følgende tabell:

  • LC oppnådd % poeng i klassen x 1,00
  • LB oppnådd % poeng i klassen x 1,02
  • LA oppnådd % poeng i klassen x 1,05
  • MB oppnådd % poeng i klassen x 1,10

Ved poenglikhet er det karakterene for allment inntrykk som avgjør.

Er det fortsatt likt blir vinneren kåret ved at karakter for allment inntrykk multipliseres etter
samme tabell som klassen ellers.

I sprang vil ekvipasjen med høyest feil- og stil poeng i sin høyeste klasse bli klubbmester.

Får vi to plasserte med lik poengsum i sprang (feil og stil) vil ekvipasjen som er nærmest
maks tid bli plassert først. Makstiden sees her på som en idealtid.

Man kan ikke melde nedover i klassene i forhold til hva man vanligvis starter i konkurranser.
Men, ekvipasjen kan melde klubbmesterskap en klasse ned, dersom klassen over kan regnes
som rekrutt klasse.

I sprang defineres ekvipasjen som rekrutt deltager i klassen dersom ekvipasjen har deltatt
3 eller et mindre antall ganger.

I dressur defineres ekvipasjen som rekrutt deltager inntil de har oppnådd 60 % eller høyere
i klassen. Dvs. har man oppnådd 60 % eller mer i en dressurklasse innen klubbmesterskapet

avvikles så må man melde den klassen dette resultat er oppnådd.

Speaker skal opplyse om når ekvipasjen rir sin klubbmesterskap klasse.

Styret kan fra år til år (med gyldig oppmøte for vedtak), regulere disse statuttene dersom dette
er ønskelig eller nødvendig. Statuttene skal holdes innenfor almenne regler og normer for
ryttersporten (KR1 § 150 - 154) og idretten generelt.Statuttene skal til en hver tid ligge tilgjengelig på klubbens internettside.