Marker Sparebanks Poengcup

Om Cup-en

RAKK arrangerer Marker Sparebanks Poengcup som er en cup som går ut på å samle poeng ved deltagelse på D-stevner og L/E-stevner i grenene sprang, dressur og feltritt. Marker Sparebanks Poengcup er en lukket cup, kun medlemmer av Rakkestad kjøre- og rideklubb kan delta. Cupen er ment som et tiltak for å få økt aktivitet blant våre medlemmer, i tillegg til å gi økt klubbtilhørighet.

For å delta i Marker Sparebanks Poengcup må medlemskontingenten være betalt, samt at man er lisensiert rytter og representerer RAKK på alle stevner ut året.

Det skal kåres 3 vinnere i Marker Sparebanks Poengcup. Det vil bli premiert for 1., 2. og 3. plass. Premieringen skal skje på første medlemsmøte etter avsluttet cup, eller senest på klubbens årsmøte.

Nivå

Nivået skal legges slik at man sikrer rettferdig deltagelse. Det betyr at ekvipasjen IKKE har lov til å starte cupen i lavere klasser enn det ekvipasjen tidligere har konkurrert på inneværende år og året før. Man kan mao ikke melde nedover i klassene i forhold til hva man vanligvis starter i konkurranser.

Men, ekvipasjen kan melde en klasse ned, dersom klassen over kan regnessom rekrutt klasse. I sprang defineres ekvipasjen som rekrutt deltager i klassen dersom ekvipasjen har deltatt 3 eller færre ganger. I dressur defineres ekvipasjen som rekruttdeltager inntil de har oppnådd 60% eller høyere i klassen. 


Tidsperiode
Det er styret som bestemmer hvilken tidsperiode stevnene skal være innenfor for å bli godkjent som tellende i Marker Sparebanks Poengcup. Tidsperioden besluttes av styret fra år til år og spesifiseres i invitasjonen. 


Ekvipasjen velger selv stevner innenfor godkjent tidsperiode, grener og rytterkrets, men ekvipasjen MÅ melde seg på cupen FØR de deltar på sitt første stevne i cupen. Slik at styret vet hvilke ekvipasjer som deltar i cupen fra hvilket tidspunkt og som skal følges opp med resultater registrert i Equipe for å registrere oppnådd resultat. 

Hvordan man samler poeng

Du samler poeng ved å starte på sprang, dressur eller feltrittstevner i løpet av sesongen. Første tellende stevne er den måneden du melder deg på, og cupen går ut året. Det er de 5 beste resultatene dine fra stevner i løpet av sesongen som er tellende. I tillegg samler du 1 poeng pr. stevnedag dere deltar på, uavhengig av plassering. Disse kommer i tillegg til de fem beste resultatene dine. Du får stevnepoeng selv om du blir eliminert. Du får poeng for resultatet i klassen basert på World Cup tabellen. Starter du to klasser på en dag, er det den klassen med best resultat som teller. Med best resultat menes flest samlede poeng. 


Det er ekvipasjen som i hovedsak samler poeng. Man kan delta med flere ekvipasjer i cupen, men kun 1 av disse vil være tellende ved premiering. Rytter kan søke styret om eventuelt å få fortsette cupen med en annen hest/ponni. Saken skal skriftlig godkjennes av styret før rytteren kan starte i 
cupen med ny hest/ponni. Poeng regnes ut basert på world cup tabellen. Den er tilgjengelig HER.


Styret fastsetter hvert år størrelsen på deltageravgiften til cupen.