Vel gjennomført årsmøte - og ny leder i RAKK!

Postet av Rakkestad Kjøre og Rideklubb den 27. Feb 2022

Tirsdag 15. februar arrangerte Rakkestad Kjøre og Rideklubb årsmøte. Vi valgte en digital løsning også i år - og håper det ikke skremte noen fra å delta. Men heldigvis hadde en del av klubbens medlemmer funnet veien inn i «zoom-rommet» - så årsmøtet kunne gjennomføres som planlagt.


Slik det skal være på et årsmøte - startet møtet med at lederen ønsket velkommen, og presenterte agendaen. Det var ingen innkomne saker utover de som styret hadde på listen, og agendaen ble godkjent uten innsigelser. Videre ble det bekreftet at innkallingen var lagt ut i rett tid.


Etter at ordstyrer og medlemmer som kunne underskrive protokollen fra møtet var valgt, leste Heidi årsberetningen for 2021. Den fortalte om en klubb som har hatt et noe lavere aktivitetsnivå enn i et typisk «normalår» - noe vi tilskriver pandemien. Blant annet arrangerte vi ikke noe stevne i 2021 heller. Noen aktiviteter kunne imidlertid årsberetningen fortelle om, som treninger, stevne-cup, tur til Oslo Horseshow og samling.

Fra vårsprett på Haugstad, mai 2021.


Årsberetningen ble godkjent uten merknader, og neste post på agendaen var presentasjon av regnskap for 2021 og budsjett for 2022. Regnskapet er godkjent av revisor - og forteller om en klubb med god kontroll på økonomien. Takket være god uttelling på søknader og god støtte fra kommunen ble det et økonomisk overskudd også i 2021. Dette er midler som gjør at vi kan øke aktivitetsnivået i 2022 - noe vi allerede er igang med - f.eks. i form av å leie ridehus som medlemmene kan benytte kostnadsfritt. 


Den kanskje mest spennende posten på årsmøtet var valget - det var nemlig relativt mange styremedlemmer på valg i år. Men en hardtarbeidende valgkomité hadde fått på plass alle verv - inkludert ny leder! 


Ny leder i RAKK er Maylinn Dramstad, men hun får god støtte i Heidi Lyngstad som blir sittende som nestleder. Kristin Fladstad Heier blir sittende i rollen som kasserer, og også Nina-Helen Martinsen og Wenche Dramstad fortsetter i sine styreverv. Ole Fladstad fortsetter i rollen som materialforvalter og Heidi Skarpholt fortsetter i kiosk-komiteen. Videre får klubben nå også to varamedlemmer i styret; Iselin Bjørnstad og Selma Klipper. Stine Teigen går også inn i styret, mens Margit Lyngstad fortsetter og ungdomsrepresentant - og hun får med seg Marie Viola Martinsen. Camilla Thornquist fortsetter i valgkomiteen, og der trer Linn Kristin Høidahl inn som ny. De nye medlemmene i styret vil vi presentere nærmere i en sak litt senere.


Det kom ingen benkeforslag på alternative medlemmer til noen av vervene, og styrets sammensetning ble derved helt i tråd med valgkomiteens forslag. Da valget var gjennomført takket Heidi for oppmøtet - og det ble også rettet stor og varm takk både de som nå trer ut av styret  og de nye som har sagt seg villige til å komme inn. 


Aller siste punkt på agendaen denne dagen var avsløring av vinnerne av Marker Sparebank Poengcup 2021. Hvordan det gikk kan du lese i egen sak et annet sted her på nettsiden. 


Klubbens årsberetning, regnskap og budsjett finner du under fanen Om RAKK - Årsmøtedokumenter.
Bli med i Marker Sparebank Poengcup 2022

Postet av Rakkestad Kjøre og Rideklubb den 15. Feb 2022

RAKK har gjennom flere år hatt en viktig sponsor i Marker Sparebank. Noe av midlene vi får bruker vi på å arrangere Marker Sparebank poengcup. Målet er å stimulere RAKK-ryttere til å delta på stevner - for på den måten også å vise frem klubben på en positiv måte. Og som vinnerne av tidligere års poengcup-er helt sikkert kan bekrefte er det flotte premier å hente!

Vinneren får nemlig en gavesjekk på hele 3000 kroner, andre premie er 1500 kroner og tredjeplass får 1000 kroner. Dette er premier vi regner med kan komme godt med blant alle som har hest som hobby. Offentliggjøring av vinnerne og premieutdelingen foregår på klubbens årsmøte - så nyheten om hvem som vant cupen i 2021 ble formidlet tidligere i dag! Og etter at alle poengene for 2021 var regnet sammen ble pallen som bildet under viser. 

Gratulerer!

Men nå er det som kjent et nytt år - og derved nye muligheter! Derfor må vi på det sterkeste oppfordre alle til å melde seg på i poengcup 2022! Regelen er egentlig at ekvipasjen må være påmeldt før stevnene kan telles. Men vi er litt fleksible - og tenker at vi regner med stevner startet den måneden man melder seg på og betaler deltageravgiften (150 kroner per ekvipasje). Med andre ord, har du startet allerede i februar må du melde deg på og betale påmeldignsavgift i februar om de stevnene skal kunne telle med.


Melder deg på gjør du ved å:

1) sende navn på rytter og hest/ponni på e-post til: post@rakk.no

OG

2) betale 150 kroner til konto nr. 1050.16.03533 eller vipps108346


Reglene for hvordan poeng regnes ut finner du et annet sted på nettsiden (HER) - og det er lurt å se litt på dem om du tenker å delta. Det er nemlig ikke slik at det bare er plassering som betyr noe - også antall deltagere i klassen bestemmer hvor mange poeng man får. Dette regnes ut ved hjelp av en tabell som er tilgjengelig på samme sted. Det er også noen regler for klasser og hvordan man skal gå frem om man for eksempel må endre ekvipasjen. Dette står beskrevet på samme sted.