​Et vel gjennomført og hyggelig årsmøte

Postet av Rakkestad Kjøre og Rideklubb den 21. Feb 2016

Onsdag 17. februar arrangerte RAKK sitt åresmøte i Gjensidiges lokaler i Rakkestad sentrum. De vel 20 fremmøtte medlemmene fikk ta del i en omfattende saksliste. Den hadde naturligvis alle de faste årsmøtesakene, som gjennomgang av årsberetning, regnskap og budsjett for neste år. I tillegg var det imidlertid en ny viktig sak på årsmøteagendaen denne gang; revidering av klubbens vedtekter slik at de er samordnet med det Norges idrettsforbund har som norm.

Men før vi kom til det punktet på agendaen var det altså gjennomgang av årsberetning, både for klubben og for ungdomsgruppa. Årsberetningene forteller om en klubb med mange aktiviteter med stor bredde. For naturligvis arrangeres det både treninger og stevner, men klubben har også arrangert for eksempel markering av Halloween på Haugstad med gresskar, bålgrilling og skumle aktiviteter. Vårspretten har vært et annet populært arrangement, der vi i 2015 forsøkte oss med caprilli for de minste. Det har også være arrangert medlemsmøter og en felles overnattingstur til Blixland hestesenter i Tomter der både de aktive og de litt mer passive rytterne fikk prøve seg både på hesteryggen og på quiz! Haugstad har forvrig fått en mye etterlengtet tribune, som vi er svært stolte av.

Klubbens regnskap viser tydelig hvordan det å arrangere stevner er en vesentlig kostnad for klubben, men samtdig en aktivitet som genererer inntekter. Forøvrig er RAKK i den heldige situasjon at vi får en del penger i støtte, og vi har også gode stabile sponsorer som hjelper oss økonomisk. Vi har en del kostnader knyttet til drift av anlegg og utsyr. Dette forhindrer ikke at vi har noe midler til å bruke på ulike typer aktiviteter for medlemmer, og vi har for eksempel i 2015 investert i en del nytt hindermateriell som vi håper vil være til glede i mange år fremover. Når det gjelder budsjettet for 2016 er det nøkternt optimistisk, men vi ser jo at blant annet overgangen til ny nettside (og avslutningen av den gamle) påfører oss en del kostnader.

Når det gjelder valg av nye medlemmer til å ta ansvar for styre og stell i klubben leser man jo av og til om lag og foreninger der det er store utfordringer for valgkomiteene å finne medlemmer som sier seg villige til å stille til valg. Valgkomiteen i RAKK kunne imidlertid fortelle at det ikke er situasjonen hos oss. Ja, Elin Marie Rud i valgkomiteen åpnet fremleggingen av valgkomiteens forslag med å takke for all positiv respons de hadde fått i prosessen. Og valget gikk da også svært udramatisk for seg, til tross for at mange av medlemmene i styret var på valg.

Ny leder i klubben ble Hanne Fosser. Hanne overtok etter Eva, som fortsetter som nestleder. Nye styremedlemmer er Maylinn Dramstad og Henriette Kristiansen, mens Hanne Fladstad fortsetter som kasserer ett år til, Ole Fladstad fortsetter som materialforvalter, og Wenche Dramstad fortsetter som nettansvarlig / styremedlem. Selma Klipper er ny som ungdomsrepresentant, mens Maren Rieber Bakke ikke var på valg. Mette Hornberg var ikke på valg og fortsetter derfor i kioskkomiteen, men får med seg Hilde Elverhøi. I valgkomiteen fortsetter Elin Marie Rud som ikke var på valg, mens Anette Rådalen ble valgt inn som nytt medlem.

Etter valget var det to punkter igjen på agendaen. Det første var en liten justering av statuttene i RAKK poeng-cup. Eva presenterte bakgrunnen for behovet for å justere statuttene, nemlig at vi for første gang hadde fått en situasjon der to ekvipasjer stod med nøyaktig samme poengsum da sesongen var over. I cupen gis det som kjent poeng både for stevnedeltagelse og for plassering, men dette ønsker vi å kunne håndtere ved å skille på antall world cup poeng slik at den som har flest world cup poeng da går foran.

Det siste punktet på agendaen var at RAKK må justere sine vedtekter slik at de matcher idrettsforbundets norm. Eva orienterte om bakgrunnen og arbeidet som var gjort. Det er nok ikke til å komme fra at RAKK har hatt et relativt enkelt sett med vedtekter, og at en gjennomgang og oppdatering var på sin plass. Det var for eksempel flere tema som RAKK ikke hadde i sine tidligere vedtekter. Eva hadde gjort en stor innsats med å samstemme et nytt sett med RAKK-vedtekter til normen, og de nye vedtektene ble vedtatt med bare et fåtall mindre justeringer. Så fort de nye vedtektene er klare vil vi gjøre dem tilgjengelig på nettsiden.

Med dette var den mer formelle delen av årsmøtet avsluttet, noe som passet bemerkelsesverdig bra med leveransen av pizza! Men først benyttet påtroppende leder muligheten for å takke de som gikk ut av sine verv/styret for den jobben de hadde gjort for klubben. Som de fleste lag og foreninger er vi fullstendig avhengig av at medlemmene stiller opp og bidrar! Praten fortsatte livlig under maten, og da alle hadde fått stillet den verste sulten var det tid for premieutdelinger.

Nå er jo vinnerne presentert tidligere så navnene kommer vel ikke som noen nyhet, men RAKK har jo tradisjon for at vi på årsmøtet gjør litt ekstra stas på de som har utmerket seg spesielt gjennom året - det vil si både klubbmestere og vinnere av RAKKs poengcup. Så også i år. Først ut av klubbmestere, Maren Rieber Bakke som med Amecello sikret seg klubbmesterskapet i sprang og Margit Lyngstad med Pålands Mille Fleur som sikret seg klubbmesterskapet i dressur. Hanne delte ut og klubbmesterne fikk sine velfortjente dekken til stor applaus fra de fremmøtte.


Neste punkt var premiering i RAKKs poengcup. Hele 11 ekvipasjer deltok i cup-en gjennom sesongen 2015, men første plassen var likevel helt klar. Susanne B. Yven på Agathe hadde oppnådd hele 101 poeng. På andre plass fulgte Bettina Jensson på Hosanna med 74 poeng, mens det altså denne gang ble en delt tredje plass. Maren Rieber Bakke på Amacello og Marthe Elverhøi på Candy Girl oppnådde begge 48 poeng.

Poeng-cupen er sponset av firmaet Paul Messa as, og det var derfor spesielt hyggelig at Paul Messa var tilstede og kunne dele ut premiene. Han har dessuten lovet å sponse cupen også i 2016, og sesongen starter allerede 1. mars, så her er det bare å melde seg på.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.