Vel gjennomført årsmøte - og ny leder i RAKK!

Postet av Rakkestad Kjøre og Rideklubb den 27. Feb 2022

Tirsdag 15. februar arrangerte Rakkestad Kjøre og Rideklubb årsmøte. Vi valgte en digital løsning også i år - og håper det ikke skremte noen fra å delta. Men heldigvis hadde en del av klubbens medlemmer funnet veien inn i «zoom-rommet» - så årsmøtet kunne gjennomføres som planlagt.


Slik det skal være på et årsmøte - startet møtet med at lederen ønsket velkommen, og presenterte agendaen. Det var ingen innkomne saker utover de som styret hadde på listen, og agendaen ble godkjent uten innsigelser. Videre ble det bekreftet at innkallingen var lagt ut i rett tid.


Etter at ordstyrer og medlemmer som kunne underskrive protokollen fra møtet var valgt, leste Heidi årsberetningen for 2021. Den fortalte om en klubb som har hatt et noe lavere aktivitetsnivå enn i et typisk «normalår» - noe vi tilskriver pandemien. Blant annet arrangerte vi ikke noe stevne i 2021 heller. Noen aktiviteter kunne imidlertid årsberetningen fortelle om, som treninger, stevne-cup, tur til Oslo Horseshow og samling.

Fra vårsprett på Haugstad, mai 2021.


Årsberetningen ble godkjent uten merknader, og neste post på agendaen var presentasjon av regnskap for 2021 og budsjett for 2022. Regnskapet er godkjent av revisor - og forteller om en klubb med god kontroll på økonomien. Takket være god uttelling på søknader og god støtte fra kommunen ble det et økonomisk overskudd også i 2021. Dette er midler som gjør at vi kan øke aktivitetsnivået i 2022 - noe vi allerede er igang med - f.eks. i form av å leie ridehus som medlemmene kan benytte kostnadsfritt. 


Den kanskje mest spennende posten på årsmøtet var valget - det var nemlig relativt mange styremedlemmer på valg i år. Men en hardtarbeidende valgkomité hadde fått på plass alle verv - inkludert ny leder! 


Ny leder i RAKK er Maylinn Dramstad, men hun får god støtte i Heidi Lyngstad som blir sittende som nestleder. Kristin Fladstad Heier blir sittende i rollen som kasserer, og også Nina-Helen Martinsen og Wenche Dramstad fortsetter i sine styreverv. Ole Fladstad fortsetter i rollen som materialforvalter og Heidi Skarpholt fortsetter i kiosk-komiteen. Videre får klubben nå også to varamedlemmer i styret; Iselin Bjørnstad og Selma Klipper. Stine Teigen går også inn i styret, mens Margit Lyngstad fortsetter og ungdomsrepresentant - og hun får med seg Marie Viola Martinsen. Camilla Thornquist fortsetter i valgkomiteen, og der trer Linn Kristin Høidahl inn som ny. De nye medlemmene i styret vil vi presentere nærmere i en sak litt senere.


Det kom ingen benkeforslag på alternative medlemmer til noen av vervene, og styrets sammensetning ble derved helt i tråd med valgkomiteens forslag. Da valget var gjennomført takket Heidi for oppmøtet - og det ble også rettet stor og varm takk både de som nå trer ut av styret  og de nye som har sagt seg villige til å komme inn. 


Aller siste punkt på agendaen denne dagen var avsløring av vinnerne av Marker Sparebank Poengcup 2021. Hvordan det gikk kan du lese i egen sak et annet sted her på nettsiden. 


Klubbens årsberetning, regnskap og budsjett finner du under fanen Om RAKK - Årsmøtedokumenter.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.