Julehilsen fra Heidi!

Postet av Rakkestad Kjøre og Rideklubb den 22. Des 2020

Kjære alle medlemmer i Rakkestad kjøre- og rideklubb,

Annerledesåret 2020 har vært utfordrende på mange måter for oss alle. Det har vært fylt av usikkerhet og tvil i forhold til hvordan vi skal forholde oss til denne pandemien, og hvor strenge smittevernreglene skal være til enhver tid har hele tiden vært oppe til diskusjon. Vi i styret har prøvd  å følge de nasjonale og de lokale føringene, så godt vi har kunnet. 

I mars var alt klappet og klart for en skikkelig klubbhelg på Blixland. Vi så frem til en hel helg sammen med trening, god mat og overnatting. Styret var innstilt på å bruke 1000 kroner pr deltager for å holde egenandelen nede. Dette var, og er, en god måte å anvende aktivitetsmidler på synes vi. I Rakkestad mangler vi det naturlige samlingspunktet andre klubbar har i et stort ridesenter, og slike helger mener vi bidrar både til aktivitet og sosialt samhold som styrker klubbfølelsen.

I stallen på Østereng er det julestemning.


Dagen etter deltagerlister og program for helgen var sendt til Blixland, ble det tatt flere telefoner til Blixland om hvordan vi skal forholde oss til denne pandemien. Resultatet ble at vi i styret tok en beslutning, litt på gyngende grunn syntes jeg da, om at vi avlyser hele helgen. De påfølgende dagene ble Rakkestad stengt helt ned, og all aktivitet ble stoppet. 

Alle våre faste punkter på aktivitetskalenderen har i år utgått, og vi er spesielt lei oss for at vi ikke har kunnet gi noe godt tilbud til våre rekrutter gjennom vårsprett og høstslipp. Disse aktivitetene er tenkt som viktige bidrag til å spre hesteglede til de som ikke har egen hest. 

Vi har i styret en ivrig gjeng, så gjennom året har det vært flere forslag til hvordan vi kan tilby aktiviteter til medlemmene våre. Det har vært forsøkt noe digitalt, gjennom konkurranser på nett. Vi har planlagt  - og avlyst, en del aktiviteter som var myntet på rekrutter. For de som har hest har vi klart å gjennomføre noen treninger med Kristin Tørmoen, og nå i november klarte vi å få gjennomført en noe redusert men vellykket helg på Blixland.

Vi ønsker å takke våre sponsorer, da spesielt Rakkestad avis og vår hovedsponsor Marker Sparebank for samarbeidet i 2020. Alle midler vi får inn bidrar blant annet til at vi kan gi gode medlemspriser på treninger og aktiviteter. 

Jeg ønsker å takke styret for det utrettelige ønsket dere har om å skape aktivitet i klubben vår. Det er enighet i styret om at vi satser på at alle faste poster på aktivitetsplanen vår blir gjennomført i 2021. Vi har søkt om å få avholde sprang og dressurstevnet vårt i juni, så vi er optimister og glede oss til neste år.

På vegne av styret ønsker jeg alle våre medlemmer en god jul og et godt nytt år. VI krysser julekranser, fingre og tær for at vi skal se hverandre og hverandres hester masse i 2021.

Julehilsen fra styret

Heidi F Lyngstad

Leder.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.