Et hyggelig og vel gjennomført årsmøte

Postet av Rakkestad Kjøre og Rideklubb den 12. Feb 2020

Torsdag 30. januar avholdt Rakkestad Kjøre og Rideklubb sitt årsmøte i Gjensidiges lokaler i Rakkestad sentrum. På årsmøtet var det først tid for de vanlige årsmøtesakene. Det aller første punktet på agendaen etter at de fremmøtte medlemmene var ønsket velkommen, var valg av ordstyrer og to medlemmer til å signere protokollen. Deretter leste Heidi klubbens årsberetning. Den bar bud om en klubb med mange ulike aktiviteter for både de helt yngste og de litt eldre medlemmene. Mange av aktivitetene er jo nærmest for tradisjon å regne; vi har også i 2019 hatt vårsprett og høstslipp, stevne og rekruttsamlinger. Spesielt for året var at RAKK arrangerte Grønt Kort kurs og at vi hadde en klasse for funksjonshemmede på stevnet vårt. Ungdomsgruppa leste så opp sin årsberetning, og det var ingen kommentarer til noen av dem.


I det store og hele må vi si oss svært fornøyde med interessen for aktivitetene våre, men vi er klar over at vi er sårbare for frafall, for eksempel når det gjelder treninger. 

Det neste punktet på agendaen var økonomien. Kristin gikk gjennom regnskap for 2019, og forklarte de ulike postene. Regnskapet viste forøvrig et hyggelig overskudd, så det er absolutt rom for at klubben kan fortsette med samme aktivitetsnivå også i 2020, og også yte litt støtte til ulike aktiviteter. Her ble klubbens medlemmer oppfordret til å komme med innspill og forslag - en oppfordring som herved sendes ut til alle RAKKs medlemmer.

Etter regnskapet ble budsjettet for 2020 presentert, og hverken regnskap eller budsjett ble møtt med noen merknader. 

Når det gjaldt valg, som også er en viktig aktivitet på årsmøtet, så forløp det helt uten dramatikk. Valgkomiteen hadde gjort en god jobb, og alle posisjoner ble fylt av positive medlemmer. Heidi takket hjertelig, både til sittende styremedlemmer og til Merete som gikk ut, for innsatsen gjennom året som hadde gått, og delte ut både blomster og klemmer. Samtidig ønsket hun Susanne Bjarnholt Yven hjertelig velkommen inn i styret.

Et annet viktig punkt på RAKKs årsmøte er utdeling av priser til vinnerne i Marker Sparebanks poengcup. Også i 2019 ble vinneren Susanne Bjarnholt Yven på Caruso, og hun ble overrakt gavesjekken som symboliserer prisen til applaus. Andre plass i 2019 gikk til Margit Fjeldbraaten Lyngstad på Astorini S, mens tredje plass gikk til Linn Kristin Høidahl på Liljas Classico. Vi gratulerer!!

Etter at årsmøtet var avsluttet var det tid for pizza og hyggelig samvær - før vi ønsket Gesine Jiménez-Martinez velkommen for å holde foredrag for oss. Det var spennende og interessant - så det kommer vi tilbake til som en egen sak.


Årsberetning og de andre dokumentene fra årsmøte vil snart vært tilgjengelige her på siden, for de som ikke hadde anledning til å komme på årsmøtet. Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.