Et vel gjennomført årsmøte!

Postet av Rakkestad Kjøre og Rideklubb den 3. Mar 2019

Torsdag 28. februar gjennomførte RAKK sitt årsmøte i Gjensidiges lokaler i Rakkestad. Denne gangen startet vi med en samling for rekruttene i forkant av selve årsmøtet. Der ble det informert om planer og aktiviteter, og vi hadde satt sammen en liten bildevisning fra noe av alt vi har hatt av aktiviteter i 2018. Deretter var det pizza, og klokken 18:30 startet selve årsmøtet.

Heidi ønsket velkommen og ledet årsmøtet med stø hånd.

På agendaen for årsmøtet var det de vanlige punktene. Agendaen ble godkjent uten kommentarer, og det var ingen saker som var meldt inn innen fristen. Da ordstyrer og referent var valgt ble årsberetningen lest høyt. Den vitnet om en klubb med mange aktiviteter og også en stor spredning i type aktiviteter. Her var både rideknapper og ryttertester, treninger av mange ulike slag, møter og mesterskap. Årsberetningen ble forøvrig godkjent, men bare ett mindre tillegg.

Etter klubbens årsberetning var det presentasjon av ungdomsgruppas årsberetning, før det var tid for gjennomgang av regnskapet for 2018. Det viste en klubb med en sunn økonomi, og inntekter som langt overskred forbruket. Det var da også bakgrunnen for et budsjett som legger opp til et lite underskudd i 2019. Da alle spørsmål knyttet til økonomien var besvart var det tid for valg. Valgkomiteen hadde gjort en god jobb som vanlig, og Elin Rud kunne fortelle om mange velvillige medlemmer i klubben. 

Elin presenterte valgkomiteens innstilling og møtte ingen motforestillinger.


For 2019 er ansvarsfordelingen i Rakkestad Kjøre- og Rideklubb som følger:

Leder: Heidi Fjeldbraaten Lyngstad

Nestleder: Merete Furuheim

Kasserer: Kristin Fladstad Heier

Styremedlem: Camilla Thornquist

Styremedlem: Cathrine Tjernæs

Styremedlem: Wenche Dramstad


Materialforvalter: Ole Fladstad

Kiosk-komite: Jeanett Saksæther Andersen og Merete Furuheim

Valgkomiteen består av Maylinn Dramstad og Anja Salamonsen.

Ungdomsrepresentanter: Margit Fjeldbraaten Lyngstad og Selma Klipper.

Camilla er ansvarlig for medlemsregister og inn- og utmeldinger, mens Wenche er ansvarlig for nettsiden.


Men årsmøtet var ikke slutt selv om valget var over. Heidi delte ut blomster til de som gikk ut av sine verv, og noen til, men fortsatt gjenstod noe av det aller mest hyggelige, nemlig premiering av 2018 Marker Sparebank Cup vinnere! Og vinner også i 2018 ble Susanne Yven med Caruso! På en flott andre plass fulgte Sigrid Fosser Hansen med Valentina, mens Charlotte Salamonsen og Chamrock kom på tredje plass. Vinnerne fikk sine gavesjekker fra Marker Sparebank og varme gratulasjoner fra alle de tilstedeværende.

Charlotte og Sigrid kunne ikke være tilstede på møtet, men Celine Salamonsen stilte sporty opp som reserve da gavesjekkene fra Marker skulle deles ut.

Avslutningsvis ble det orientert om en del av aktivitetsplanene for 2019, med blant annet stevne, vårsprett og høstslipp, tur til Suteren og muligheter for å være med på kjøresamling på Starum i august. 


Og med det ble årsmøtet avsluttet for denne gang!

Årsmeldingen og de andre dokumentene fra årsmøtet vil bli lagt ut på nettsiden om litt.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.