Et vel gjennomført årsmøte!

Postet av Rakkestad Kjøre og Rideklubb den 19. Feb 2018

Torsdag 14. februar arrangerte RAKK sitt årsmøte på Bye-Kroa i Rakkestad sentrum. Det ble en trivelig kveld for de cirka 20 fremmøtte medlemmene. Selve årsmøtet ble gjennomført uten spesielle utfordringer av noe slag, og deretter var det hyggelig samvær og pizza mens praten gikk lett rundt bordene. Fokus var på hva som er viktig for klubben fremover, hvilke aktiviteter som bør prioriteres og hva medlemmene ønsker av RAKK.

Det ble en trivelig kveld for de fremmøtte på RAKKs årsmøte.

Men først var det altså de vanlige årsmøtesakene. Etter at leder Hanne Fosser hadde ønsker velkommen og åpnet møtet, ble årsberetningen for klubben ble lest høyt, og det samme ble årsberetningen fra ungdomsrepresentantene. Klubben har hatt en rekke aktiviteter i 2017; vi ble minnet om vårsprett med caprilli, klatretur, tur til Lier horseshow, RAKK-lag i ØM og grøtmøte i steinfjøset på Finnestad. Gjennomgangen av regnskapet og budsjettet viste at klubben har en grei økonomi som bærer preg av at utgifter og inntekter er i balanse. Viktige inntekter for klubben er tilskudd fra kommunen og sponsorer som Marker Sparebank. Blant de større utgiftene er vedlikehold og oppussing på Haugstad. Regnskapet var forøvrig godkjent uten anmerkninger fra revisor, og budsjettet for 2018 ble vedtatt slik det var foreslått.

Etter gjennomgang av årsberetninger, regnskap og budsjett var det tid for valg. Dette var et spennende punkt på agendaen da det var mange styremedlemmer på valg denne gang. Men valgkomiteen hadde også i år gjort en god jobb, og alle de ledige plassene ble fylt. Elin Marie Rud, som representerte valgkomiteen på årsmøtet passet da også på å takke alle som hadde blitt kontaktet for den positive holdningen og velviljen valgkomiteen generelt ble møtt med.

Det nye styret er som følger; Leder er Heidi Fjeldbraaten Lyngstad, mens Merete Furuheim ble valgt til nestleder. Janne Salomonsen overtok som kasserer og Kristin Fladstad Heier stilte opp som nytt styremedlem. Ole Fladstad tok to nye år som materialforvalter / styremedlem. Camilla Thornquist (styremedlem) og Wenche Dramstad (styremedlem/nettansvarlig) var ikke på valg.

Som ny leder i RAKK takket Heidi de som gikk ut av styret for innsatsen.

Et annet viktig punkt på årsmøtet var premiering av de plasserte i RAKKs stevnecup for 2017. Vinneren ble Susanne Yven på Caruso. Denne ekvipasjen oppnådde hele 102 poeng, etter å ha deltatt på 24 stevner og sikret seg mange gode plasseringer. På andre plass kom Hege Ovidia Rud Lunde på Jacob's Dragonnight. Ekvipasjen hadde startet på 12 stevner og oppnådde totalt 66 poeng basert på plasseringer. På tredje plass fulgte Margit Fjeldbraaten Lyngstad på Pålands Mille Fleur. Denne ekvipasjen hadde meldt inn 12 stevner, med 49 stevnepoeng. Vi gratulerer! 

Premieutdeling i RAKKs stevnecup.

Videre på resultatlista fulgte Sigrid Fosser Hansen på Valentina (41 poeng), Emma Elverhøi på Plassens Barock  (35 poeng), Maren Rieber Bakke på Amacello (33 poeng) og Susanne Yven på Agathe (22 poeng). Det nye styret vedtok på årsmøtet at de ønsker å videreføre stevnecupen over samme lest som tidligere, så her kommer det straks mer informasjon.

Det siste punktet på møtet var en idémyldring om klubbens aktiviteter, og det ble en riktig god diskusjon der mange gode forslag kom på bordet. Spesielt viktig fremover blir det å jobbe for å sikre god rekruttering til klubben, og det var mange ideer som kom opp for hva som kan bidra til det. Det nye styret har allerede satt dato for sitt først møte - og vi kommer tilbake med mer informasjon om planene fremover etterhvert som de konkretiseres.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.