Rakkestad Kjøre og Rideklubb

Rakkestad Kjøre og Rideklubb

I disse koronatider!

Postet av Rakkestad Kjøre og Rideklubb den 18. Mar 2020

Ja - koronaviruset har også fått effekt på RAKK! Styret hadde akkurat hatt møte og diskutert planene for vårens ulike aktiviteter. Det neste punktet på listen var å få dem inn i kalenderen her på nettsiden. Det aller første som skulle skje var jo at vi skulle samles til hyggelig og inspirerende treningshelg på Blixland.

Men slik ble det ikke. Noen dager i forkant - da utviklingen i virussituasjonen gikk som raskest - valgte vi å avlyse. Vi hadde en stund håpet vi kunne kjørt treninger som planlagt men begrenset felles måltider og sosiale aktiviteter, men fant etterhvert ut at vi måtte avlyse helt. Vi kunne ikke ta sjansen på å være årsak, direkte eller indirekte, til videre spredning av smitte.Siden da har Norges rytterforbund også oppdatert sine anbefalinger til klubbene - slik veldig mange idrettsforbund har gjort. Rytterforbundet skriver på sine sider (rytter.no):

"Vi avlyser nå alle stevner til og med ut april. Vi jobber med å finne nye datoer til noen av stevnene som blir avlyst – deriblant Norgesserien, men vi regner med at noen stevner vil bli permanent avlyst."

Rytterforbundet skriver videre at de følger de råd og anbefalinger som blir gitt fra nasjonale og internasjonale myndigheter. De minner også om viktigheten av gode rutiner for håndvask, bruk av antibac, det å unngå kontakt med syke personer og å begrense/unngå forsamlinger med mange mennesker. Det handler om å ta vare på hverandre, men ikke ta på hverandre - og oppfordringen er om å være lojale i denne situasjonen.


Rytterforbundet opplyser også om at all organisert idrett er avlyst, men minner samtidig om at hestevelferden selvfølgelig skal opprettholdes. Hestene trenger fôring, mosjon, stell og tilsyn, men vi oppfordrer til at dette utføres slik at helsemyndighetenes tiltak og smittevernråd følges. Klubbaktiviteter skal begrenses mest mulig, og NRYF presiserer også at private aktører og staller er omfattet av den organiserte idretten, jfr. smittevernloven, ved tvil så kontaktes kommunelegen. 

Med andre ord er det slik at all aktivitet bør begrenses mest mulig, og den aktiviteten som man må gjennomføre for å ivareta hestevelferden bør man gjennomføre slik at man begrenser antall mennesker så mye som man kan og man bør oppholde seg minst mulig i fellesområder.

RAKK vil selvfølgelig stille seg bak de tiltakene som forbundet legger opp til. Vi vil derfor også begrense våre aktiviteter fremover. Vi regner også med at klubbens Vårsprett må avlyses i år. Men - vi håper og tror at vi kan få arrangere stevnet i juni.

Så oppfordringen nå er at hver og en satser på egentrening nå fremover - og at vi holder motet oppe og hest og rytter i god form. Så vil vi komme tilbake med mer og oppdatert informasjon så snart det er aktuelt.0 Kommentar

Faglig påfyll på årsmøtet

Postet av Rakkestad Kjøre og Rideklubb den 10. Mar 2020

På RAKKs årsmøte i januar hadde vi invitert den første sertifiserte «connection trainer» Gesine Jiménez Martínez til å holde et faglig foredrag for oss. Og det ble et veldig interessant foredrag, der Gesine til og med faktisk demonstrerte treningsmetoden på to av møtedeltagerne. Gesine ønsket nemlig å tydeliggjøre forskjellen på positiv og negativ forsterkning - ut fra tanken om at kanskje hestene våre opplever dette litt på samme måte som vi gjør.

Gesine startet foredraget sitt med å understreke at hun IKKE skulle fortelle hva som er riktig eller gal måte å trene hest på. I stedet ønsket hun å fortelle om den «reisen» hun hadde vært på i løpet av de årene som hadde gått siden hun overtok hesten Diesel. Da Diesel kom inn i Gesines liv var hans alternativ egentlig å bli avlivet. Han var avskrevet som spranghest, han var diagnostisert med ryggproblemer, han var radmager selv etter en god sommer på beite med tilgang på alt han orket å spise, og han ga på alle måter inntrykk av å være livstrett. 

Men han var egentlig en flott hest med en imponerende stamtavle, som tidligere hadde hatt mye treningsglede og entusiasme, og Gesine klarte ikke å si nei da hun fikk tilbud med å overta ham. Så i stedet for veterinæren reiste han med Gesine. Og fordi han var en hest med mange utfordringer - også helsemessige - måtte han trenes fra bakken.


Gesine hadde mye erfaring med å trene både hester og hunder, og hun har jobbet mye med klikkertrening. Så hun begynte å trene Diesel også med klikker. Og underveis i denne prosessen, der Diesel ble stadig bedre, gladere og på alle måter friskere hest, begynte Gesine å filosofere over hvordan hun egentlig trente ham. Og hvordan vi trener hestene våre generelt. Spesielt var hun interessert i hvordan hun kunne få til en bedre kommunikasjon mellom seg selv og hesten. Hun ønsket rett og slett at treningen skulle gi mye glede til både hest og menneske.


Bakgrunnen for dette er en forståelse av at alle dyr som viser evne til å lære, gjør det på samme grunnlag: Enten for å unngå ubehag, eller for å oppnå noe man ønsker, altså en belønning av noe slag. I hesteverden er mange treningsmetoder basert på å påføre hesten ubehag i form av negativ forsterkning eller straff, mens belønningsbasert trening er mindre representert. Dette ønsket Gesine å gjøre noe med, ikke bare fordi hun hadde erfart at belønningsbasert trening er mer effektiv, men også for å fremme positive emosjoner hos hesten - og dermed forbedre hestevelferden. Og - som hun sier - det er jo også mye hyggeligere å se etter ting som fungerer enn hele tiden å lete etter ting som man skal korrigere.

Dette førte etterhvert til en utdanning i det som heter «connection training» - som du kan lese mer om her. Utdanningen førte videre til trening av andre hester også. Det ga også en entydig overbevisning om hvordan trening - også av hester - bør bygge på kommunikasjon og samhandling - og positiv forsterkning. Hvor lite effektivt det egentlig er å si nei når man skal formidle hva man ønsker skal skje. Og denne effekten var det Gesine demonstrerte for oss på årsmøte. Men vi hadde jo ikke noen hester der og da - så derfor ble det Margit og Rikke som fikk være hest for anledningen.

For begge gjaldt at de ble sendt ut av rommet, mens vi som var igjen skulle bestemme hva det var Gesine skulle forsøke å få dem til å gjøre - uten å fortelle dem det med ord men ved bruk av klikker. Margit fikk oppleve den «negative varianten». Alt hun forsøkte som IKKE var det vi hadde bestemt ble møtt av nei. Rikke fikk den «positive varianten» der det ikke ble brukt nei, men bare klikk hver gang hun gjorde noe rett. Kort oppsummert var Margit smått frustrert etterhvert, det ble mye nei og bare noen få klikk før hun omsider skjønte hva vi ville hun skulle gjøre. Mens Rikke fikk en langt mer positiv læringsopplevelse.

Gesine fortalte også mye om hva hun trente på, både med Diesel og andre hester, og hvordan hun bygget opp og satte sammen øvelser for etterhvert å oppnå ønsket handling. Det innebar blant annet å trene på berøring av for eksempel hånden hennes, eller spesielle gjenstander, noe som etterhvert gjorde at hun kunne lede hestene dit hun ville bare ved bruk av hånden.

Gesine tilbyr nå både clinics og treninger og veiledning gjennom sitt firma «hippagogia» (se www.hippagogia.com). På nettsiden hennes kan du lese mer om henne og tankegangen bak denne måten å trene hest på. Vi var veldig glade for at hun kunne komme på årsmøtet og gi oss litt interessant faglig påfyll og inspirasjon - og du skal ikke se bort fra at hun kan dukke opp i Rakkestad igjen.
0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline